دانلود رایگان کتاب تست ریاضی و آماردهم خیلی سبز,PDF,دانلود کتاب خیلی سبز دهم - شنبه 27 شهریور 1395 - 10:15
دانلود رایگان کتاب کار زیست دهم خیلی سبز,PDF,دانلود کتاب خیلی سبز دهم - چهارشنبه 24 شهریور 1395 - 10:03
فرا رسیدن روز بزرگ عرفه ,دانش کاپ ایران,هشتمین اندیشمند - یکشنبه 21 شهریور 1395 - 12:05
دانلود رایگان کتاب های کانون فرهنگی قلمچی دهم,کتاب های کارکانون رایگان+PDF - جمعه 19 شهریور 1395 - 12:15
برنامه اصلی بروزرسانی سایت هشتمین اندیشمند - سه شنبه 16 شهریور 1395 - 9:29
دانلود رایگان کتاب کار آمار و ریاضی دهم انسانی خیلی سبز,PDF,دانلود کتاب خیلی سبز دهم - پنجشنبه 11 شهریور 1395 - 5:15
دانلود رایگان کتاب کار فارسی ماجراها دهم خیلی سبز,PDF,دانلود کتاب خیلی سبز دهم - چهارشنبه 10 شهریور 1395 - 5:15
دانلود رایگان کتاب کار هندسه ماجراها دهم خیلی سبز,PDF,دانلود کتاب خیلی سبز دهم - چهارشنبه 10 شهریور 1395 - 5:04
دانلود رایگان کتاب کار زبان دهم خیلی سبز,PDF,دانلود کتاب خیلی سبز دهم - پنجشنبه 18 شهریور 1395 - 4:48
دانلود رایگان کتاب کار فارسی دهم خیلی سبز,PDF,دانلود کتاب خیلی سبز دهم - چهارشنبه 17 شهریور 1395 - 4:48
دانلود رایگان کتاب تست فارسی خیلی سبز,PDF,دانلود کتاب خیلی سبز دهم - دوشنبه 15 شهریور 1395 - 4:33
دانلود رایگان کتاب تست عربی خیلی سبز,PDF,دانلود کتاب خیلی سبز دهم - سه شنبه 16 شهریور 1395 - 4:33
دانلود رایگان کتاب تست زبان دهم خیلی سبز,PDF,دانلود کتاب خیلی سبز دهم - یکشنبه 14 شهریور 1395 - 4:19
دانلود رایگان کتاب کار فیزیک ریاضی دهم خیلی سبز,PDF,دانلود کتاب خیلی سبز دهم - شنبه 13 شهریور 1395 - 4:14
دانلود رایگان فیزیک کار دهم تجربی خیلی سبز,PDF,دانلود کتاب خیلی سبز دهم - جمعه 12 شهریور 1395 - 4:05
دانلود رایگان کتاب کار ریاضی دهم خیلی سبز,PDF,دانلود کتاب خیلی سبز دهم - پنجشنبه 11 شهریور 1395 - 2:56
دانلود رایگان کتاب کار ریاضی دهم خیلی سبز,PDF,دانلود کتاب خیلی سبز دهم - چهارشنبه 10 شهریور 1395 - 2:31
دانلود رایگان کتاب تست هندسه دهم خیلی سبز,PDF,دانلود کتاب خیلی سبز دهم - چهارشنبه 10 شهریور 1395 - 2:17
دانلود رایگان کتاب کار هندسه دهم خیلی سبز,PDF,دانلود کتاب خیلی سبز دهم - چهارشنبه 10 شهریور 1395 - 1:36
نمونه سوال جغرافیا دهم,آموزش جغرافیا دهم,آماده سازی برای جغرافیا دهم - سه شنبه 09 شهریور 1395 - 1:33
پاورپوینت فصل 2 ریاضی دهم - دوشنبه 08 شهریور 1395 - 8:54
پاورپوینت فصل 3 ریاضی دهم - دوشنبه 08 شهریور 1395 - 8:47
هندسه دهم - دوشنبه 08 شهریور 1395 - 8:36
معرفی رشته های مهندسی - یکشنبه 07 شهریور 1395 - 6:10
آموزش فصل دوم ریاضی دهم ( جزوه فصل مثلثات ) - دوشنبه 08 شهریور 1395 - 9:14
فارسی سازی زیست پایه دهم + لیست کلمات جدید - دوشنبه 08 شهریور 1395 - 9:11
کتاب آزمایشگاه علوم پایه دهم رشته ریاضی و رشته تجربی - یکشنبه 07 شهریور 1395 - 5:46
گام به گام هندسه دهم رشته ریاضی فیزیک - یکشنبه 07 شهریور 1395 - 5:34
نمونه سوال شیمی دهم,آموزش شیمی دهم,آماده سازی برای شیمی دهم - یکشنبه 07 شهریور 1395 - 2:52
کتاب تاریخ رشته علوم انسانی - یکشنبه 07 شهریور 1395 - 12:59
کتاب جامعه شناسی رشته علوم انسانی - یکشنبه 07 شهریور 1395 - 12:45
نمونه سوال تاریخ دهم,آموزش تاریخ دهم,آماده سازی برای تاریخ دهم - شنبه 06 شهریور 1395 - 10:31
نمونه سوال دفاعی دهم,آموزش دفاعی دهم,آماده سازی برای دفاعی دهم - جمعه 05 شهریور 1395 - 3:56
نمونه سوال زیست دهم,آموزش علوم تجربی دهم,آماده سازی برای زیست دهم - چهارشنبه 03 شهریور 1395 - 5:33
نمونه سوال فارسی دهم,آموزش فارسی دهم,آماده سازی برای فارسی دهم - سه شنبه 02 شهریور 1395 - 11:45
میلاد امام رضا بر همه شیعیان جهان تبریک باد,آغاز روزشمار شروع برنامه ها - یکشنبه 24 مرداد 1395 - 12:00
دانلود کتاب ریاضی و آمار پایه دهم,دانلود آموزش ریاضی و آمار دهم - شنبه 23 مرداد 1395 - 2:39
دانلود کتاب زیست شناسی پایه دهم,دانلود آموزش زیست شناسی دهم - شنبه 23 مرداد 1395 - 2:18
دانلود رایگان بخشی از کتاب تست هندسه ریاضی دهم خیلی سبز,دانلودکتاب تست ریاضی دهم - یکشنبه 17 مرداد 1395 - 3:41
دانلود رایگان بخشی از کتاب کار ریاضی دهم خیلی سبز,دانلودکتاب کارریاضی دهم - یکشنبه 17 مرداد 1395 - 3:15
اخبار روزچهارم المپیکی ها,در المپیک چه می گذرد - شنبه 16 مرداد 1395 - 3:40
تاریخچه ی المپیک ,المپیک تابستانی 2012 لندن برترین المپیک ایران 17 جهان - شنبه 16 مرداد 1395 - 2:19
المپیک شروع خواهد شد!المپیک برزیل المپیکی برای 64 ایرانی و 80 میلیون هوادار - شنبه 16 مرداد 1395 - 1:32
دانش کاپ بخش جدید سامانه هشتمین اندیشمند - پنجشنبه 14 مرداد 1395 - 11:48
تغییر رشته تحصیلی دانش آموزان بعد از 22 سال - پنجشنبه 14 مرداد 1395 - 3:20
جداول عناوین درسی ومدت زمان آموزش - پنجشنبه 14 مرداد 1395 - 2:53
نرم افزار ساخت برگه امتحانی - پنجشنبه 14 مرداد 1395 - 2:27
کتاب انگلیسی دهم,دریافت کتاب دانش آموز انگلیسی دهم - چهارشنبه 13 مرداد 1395 - 7:27
چند سال با شما ,گذارشی از چند سال فعالیت هشتمین اندیشمند - چهارشنبه 13 مرداد 1395 - 4:11
آموزش جدید علوم تجربی نهم - آموزش فصل اول علوم تجربی سال 95-96 - دوشنبه 04 مرداد 1395 - 2:09